FAQ

Hvilken retning skal redekasserne vende i ¼

2022-12-12
Medmindre der er træer eller bygninger, der skygger for kassen i løbet af dagen, skal du vende mod boksen mellem nord og øst, så du undgår stærkt sollys og den vådeste vind. Sørg for, at fuglene har fri flyvevej til reden uden rod lige foran indgangen.